Administrar

Entre Àfrica, Amèrica Llatina i Mallorca, circulen informacions diverses que poden ajudar a incidir, d'alguna manera, en l'enfortiment de la societat civil arreu dels Països Catalans. M'agradaria fer-hi algunes passes amb aquest blog A càrrec de: www.cecili.cat

L'Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (11)

evamarilen | 29 Gener, 2007 23:12 | latafanera.cat facebook.com google.com

Esquerra Republicana de Catalunya, amb 75 anys d'història desplegada arreu dels Països Catalans, és una organització política, socialment d’esquerra i nacionalment catalana.
Entén la nació com la comunitat de persones vinculades per territori, història, tradicions, cultura, llengua, economia, amb consciència d’aquests vincles i amb voluntat d’afirmar- los i de fer-los respectar.
Els Països Catalans són una de les moltes nacions sense estat en una Europa en què les fronteres no responen a la realitat nacional que la integra.
Per aquest motiu, es reclama l’exercici del dret a l’autodeterminació de forma pacífica i democràtica.
L’objectiu d’esdevenir un estat sobirà és per cohesionar el país sencer en tots els aspectes i poder decidir les seves interdependències amb altres societats.
Amb plena llibertat, es pretén una cooperació solidària entre totes les cultures en peu d’igualtat per evitar l’hegemonia d’unes sobre les altres.

La gent d'Esquerra Republicana, arreu del territori dels Països Catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a l’Alguer, s'afanya, també a Mallorca, a ser:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

En aquest darrer graó dels aspectes considerats fins ara, vol mostrar-se, sobretot, catalana.

Amb l'afany d'oferir claredat i transparència en la manera de fer política a les institucions públiques mallorquines.
Si més no, per poder respondre adequadament a inquietuds com les que reflecteix la gent que diu:

 • - “Me molesta molt que sigui difícil viure "en català a Mallorca". Me molesta que quan estic al bar del poble i expressi les meves opinions polítiques em vegin com un "bitxo raro". No entenc que quan els dic que la C no em fa nosa ho troben molt estrany, però a ells la E o a M la troben natural.” (GM)
 • - “Les actuacions públiques de Josep-Lluís Carod-Rovira, és de tots sabut la repercussió mediàtica que han tingut a tot l'estat espanyol sobretot a partir de l'execució pública que va haver de sofrir...
  La seva actuació em sembla que ha estat encertada en la majoria de casos; tot i que és criticat fins i tot per persones que ideològicament li són properes. Pens que això és degut a que la gran majoria de catalans no estam acostumats a que un polític, o una persona pública, parli i actuï amb tanta claredat i sense embuts. A més a més durant tot aquest temps no ha tingut incoherències ni contradiccions, cosa no massa habitual al món de la política”. (MA)

 • - “No és que en Carod parli massa, per ventura alguna vegada sí, què hi farem som humans! però el que passa és que els espanyols estan sempre a l'aguait per fer les seves demagògies, i ho fan tots des dels espanyols de la COPE fins als espanyols del PSOE... Sempre he pensat i ho mantenc que els espanyols són uns pèssims companys de viatge; amb ells no anirem enlloc, fixa't denuncien, quan ve el cas, qualsevol genocidi que es pugui cometre a qualsevol part del món; i això està bé, però ells, fa segles que en tenen un en marxa contra el nostre poble i encara és l'hora que comencin a fer marxa enrere.”(VC)

 • - “Les actuacions públiques d'ERC en l'àmbit general dels Països Catalans estan a un nivell més que acceptable. La imatge que es dóna és la de un partit clau en la vida política no només dins l'àmbit català, sinó també dins l'àmbit estatal espanyol. La informació que arriba a l'opinió pública és força abundant, cosa difícil per un partit que no és de l'agrat de la majoria dels mitjans de comunicació, a més amb aquesta quantitat de notícies es dóna a conèixer la postura ferma i decidida, en favor del poble català, que té aquest partit.” (AM).

 • “Hi ha un aspecte important per a mi: és el referent a les ràdios i televisions catalanes, que cada vegada són menys catalanes. L'idioma espanyol cada vegada hi és més present”. (JL )

L’Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (10)

evamarilen | 29 Gener, 2007 12:33 | latafanera.cat facebook.com google.com

Les societats europees més avançades –posem per cas les nòrdiques-, lluny de romandre tancades en elles mateixes, mantenen un altíssim grau d’obertura cap a les realitats socials, polítiques, culturals o econòmiques d’altres indrets del Planeta.

Econòmicament avançades, impulsen mesures d’índole diversa que s’encaminen cap a l’enfortiment de polítiques socialdemòcrates que s’endinsen en realitats socials d’Amèrica Llatina, o d’Àsia, o d’Àfrica, amb l’intent de transformar-les.

Malgrat algun temps poguessin ser titllades de “revisionistes” per part de moviments i partits polítics considerats “revolucionaris”, hom pot reconèixer que és des de les socialdemocràcies europees més avançades des d’on s’està contribuint més intensament en la transformació real de les societats més empobrides pel model capitalista imperant arreu del Planeta.

Esquerra Republicana, que es defineix a si mateixa com a socialdemòcrata, pot reclamar haver estat des de la seva fundació capdavantera de les esquerres europees quan bona part d'aquestes es deixaven arrossegar per models totalitaris i doctrines dogmàtiques que la pràctica ha demostrat inviables com a projectes autènticament d'esquerra.

L'estat del benestar, model i objectiu social de les esquerres en les democràcies occidentals, no ha de ser un mer gestor del capitalisme que suavitzi les seves conseqüències més salvatges, fregant la caritat i no solucionant en cap cas les arrels dels problemes, sinó que, com a sistema, ha de tendir realment a la distribució de la riquesa, pressupòsit bàsic d'una societat justa.
Un sistema social que asseguri el benestar de tothom ha de preocupar-se especialment dels sectors populars i d'aquells que queden al marge del progrés econòmic.

Com a partit d’esquerres, ERC vol acabar amb les injustícies socials i els desequilibris econòmics, tot propiciant un repartiment de la riquesa i l’accés a l’Estat del Benestar a la totalitat de la població.

Compta amb una gent desitjosa de ser present a les institucions públiques mallorquines, una gent que es mostra així com és:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

En aquest àmbit d'actuació, per damunt tot socialdemòcrata.

Amb experiència de dedicació intensa a l'àmbit públic de la participació cívica.
Com qui treballa per fer dels Països Catalans la realitat nacional més avançada d’Europa, des d’una perspectiva social.

Si més no, per satisfer les aspiracions, i per aclarir conceptes expressats per una certa gent que manifesta:

 • - “Esquerra Republicana no fa a les institucions la política que jo esperava. Crec en general que el tripartit fa una política de caire social-liberal, i que tampoc fa res d'extraordinari en matèria de drets nacionals. A vegades he votat Esquerra, i molt especialment perquè dins el camp institucional és una de les formacions que ara per ara em mereixen encara una mica de respecte. El partit necessari hauria d'arrencar de les distintes experiències dels moviments socials, amb un protagonisme especial de la gent obrera que ara per ara no té cap partit dels existents, i amb un programa que no suporti reduccions a allò que volen els moviments socials en funció de la governabilitat. ERC de les Illes crec que hauria de tenir més preocupació pel món del treball. Em sembla que ha crescut per raons conjunturals però que caldria consolidar un espai propi i donar un perfil més globalment alternatiu a la seva militància. No crec que s'hagi de presentar electoralment amb els altres partits si vol definir un espai propi diferenciat, i proposar una nova manera de fer política.” (BL)
 • - “Esquerra a Palma encara està en fase de consolidació, i, per tant, no pot estirar el braç més que la màniga. Embarrancada amb la llengua i el fet nacional, cal que treballi molt més amb el fet social, medi ambiental, cultural amb sentit ample i econòmic. Amb una paraula, cal que incideixi més dins la realitat del nostre poble, pel bé del partit i per la seva implantació més efectiva. A vegades, sembla aliè a la problemàtica real de les Illes: medi ambient, quart món, dona, moviment obrer, immigració, destrossa urbanística; o sigui tot el que de veritat mereix el distintiu de moviment d’esquerres. Cal afegir la veu del partit a les altres veus que denuncien, fan accions de protesta, es mouen a nivell de carrer. Si no és així, es queda amb nacionalisme de territori, llengua, cultura elitista i amb el perill de ser excloent. Cal treballar per col•laborar amb entitats ciutadanes que tenen objectius bàsicament polítics i de canvis estructurals i que seran amb el temps viver de militància per engrandir els partits polítics. Cal presència més activa al carrer per a mantenir un contacte real amb la ciutadania...” (SP)

  - “Com a marxista revolucionari que me pens esser la meva lluita es cap a la revolucïó socialista. Entenc que només la lluita revolucionària de la classe treballadora pot aconseguir millores en les nostres condicions de vida. Sapiguent això entendràs que jo no consideri necessària l’existència d’un partit a part per a la classe treballadora dels Països Catalans, que és el que en el millor dels escenaris possibles podria arribar a esser ERC, (cosa que dubto). Tenint en compte que no soc anarquista sonarà estrany el que diré però pens que un representant dels treballadors elegit al parlament, al senat... no ha de caure en el cretinisme parlamentari on ara està situat tot l´arc parlamentari. Entenc que un diputat o representant obrer ha de fer servir tant la campanya com el càrrec per fer estendre les seves idees i influència cap a la classe treballadora cercant així impulsar la lluita revolucionària de la classe treballadora en lloc de comprometre’s en programes polítics burgesos com els aplicats pels governs central, català, basc... i defensar la poca credibilitat que tenen les institucions burgeses i el parlamentarisme en general. Per això no em provoca especial il•lusió el creixement d’ERC i els seus actes em provoquen un interès bastant limitat. Sé que feis feina amb la més bona fe, però amb tot el respecte pens que encara no sabeu a quin costat de la "barricada" (no en sé el nom en català), sou ni a on estareu en el moment decisiu. De fet estic bastant segur que en els moments decisius no sereu cap unitat sinó més bé al contrari, tendreu una escissió per l´esquerra, que lluitarà cos amb cos amb la resta de la classe treballadora contra el sistema capitalista. Esper que puguem bregar junts en un futur i en el mateix bàndol i en contra de l´enemic comú, el sistema capitalista internacional.” (SJ)

L'Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (9)

evamarilen | 28 Gener, 2007 19:03 | latafanera.cat facebook.com google.com

Alguns fets i gestos fan veure ben a les clares que Esquerra Republicana va de bon de veres quan afirma i manifesta que vol fer-se present a les institucions públiques mallorquines a partir del mes de maig de 2007.

 • Ferran Tarongí i Vilaseca, portaveu i candidat d'Esquerra a la batlia de Palma, comparteix amb entitats i persones dels barris del Camp Rodó, Cas Capiscol i Son Busquets, la torrada reivindicativa que hi organitzen dissabte, 27 de gener.
  Una nit molt freda, gelada, encalentida pels foguerons que s'hi munten.

  La representació de partits polítics presents avui al Consistori de Palma... és tan minsa que no se la veu enlloc... llevat d'Aina Gelabert, la regidora del PSM que hi acaba d'entrar...
  L'indret de l'encontre veïnal és a quatre passes mal comptades del mur que encercla el gran recinte militar que constitueixen les antigues instal·lacions de la caserna d'Artilleria: són a punt de convertir-se en un dels negocis immobiliaris de major envergadura produïts a Palma en terrenys públics propietat d'un ministeri espanyol com és ara el de Defensa.

  Ha de ser en temps d'un govern socialista a Madrid! No en faltaria d'altra. D'allà mateix on el Partit Popular, de manera tan cínica com impresentable, fa la proposta demagògica de “cessió gratuïta d'instal·lacions militars obsoletes als ajuntaments espanyols”, per boca de la seva diputada Mercedes de la Merced, en temps del govern municipal presidit a Palma per Joan Fageda.

  Una proposta ta lògica que, naturalment, va a parar a la mateixa paperera del Congrés dels Diputats, per inacceptable...

 • El mateix dia, una mica més prest, cap enllà el migdia, al Cementeri de la Memòria, al municipi de Calvià, un altre candidat republicà, en aquest cas a la batlia calvianera, Joan Miquel Chacon, acompanyat de l'eurodiputat eivissenc Bernat Joan i del president d'Esquerra-Illes i candidat al Consell de Mallorca Joan Lladó fan acte de presència a l'acte cívic organitzat per l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, amb la finalitat de retre homenatge als homes d'esquerra assassinats pel feixisme de dretes, pel simple fet de defensar la llibertat i la democràcia republicanes, i també per condemnar els recents atacs que s'hi han perpetrat.
  Unes hores abans, s'havien presentat al Port Adriano a demanar explicacions al Ministeri de Medi Ambient per l'informa favorable que ha fet de la seva ampliació...
 • Però encara no acaba aquí la cosa, d'aquest mateix darrer dissabte del mes de gener de 2007.
  A la vila mallorquina de Sant Joan, una bona representació de gent d'Esquerra encapçalada per Antoni Jaume es manifesten conjuntament amb unes altres 200 persones per impedir la construcció de blocs de pisos que hi vol fer una promotora, donant suport a la plataforma Salvem es Turó.
 • I a Alaró, què?
  La intervenció que hi fa Joan V. Lillo en un acte públic organitzat per Esquerra aquest mateix dissabte, a les 20 hores, aconsegueix de fer avinent a la concurrència algunes de les dades més significatives de la història de la vila, i del seu tarannà republicà i d'esquerres...

Tant l'acceptació i molt bona acollida dispensada al candidat republicà a la batlia de Palma, Ferran Tarongí; com la moguda duita a terme pel candidat republicà a l'Ajuntament de Calvià, Joan Miquel Chacón, juntament amb l'eurodiputat d'Esquerra, l'eivissenc Bernat Joan, i el candidat d'Esquerra al Consell de Mallorca Joan Lladó; com també la participació d'Antoni Jaume, representant sanjoaner d'Esquerra, en un acte públic de reivindicació urbanística al Pla de Mallorca; com també l'actuació entusiasta del portaveu i representgant d'Esquerra Republicana a la vila mallorquina d'Alaró, Joan V. Lillo, -tot això, en un sol dia a Mallorca- contribueixen a fer veure ben a les clares que les institucions públiques mallorquines necessiten, precisament, que una gent com aquesta hi sigui ben present; una gent que es mostra:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

Pel que es pot veure en aquest darrer dissabte del mes de gener de 2007, una gent que es mostra singularment engrescadora.

Amb actituds positives, pròpies de l'esquerra que escolta, que creix i que avança cap al futur amb dignitat i coherència.

Si més no, per engrescar aquella gent que manté els ulls oberts i les orelles ben atentes davant allò que fa i diu Esquerra Republicana a Mallorca.

L'Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (8)

evamarilen | 26 Gener, 2007 22:29 | latafanera.cat facebook.com google.com

Des de les planes de Tribuna Catalana s'informa d'un acte organitzat per un grup d'estudiants catalans residents a Galícia i que consisteix en la celebració festiva de la Diada dos Países Cataláns amb la participació d'un valencià, un mallorquí i un principatí a Sant Jaume de Compostel·la, dissabte, 27 de gener de 2007.

Una prova més del dinàmic impuls que està rebent el treball actiu que desplega la gent que lluita en àmbits polítics com el d'Esquerra Republicana pel reconeixement públic dins Europa de la realitat política nacional que constitueixen els Països Catalans, els territoris que s'estenen de Salses a Guardamar i de Fraga fins a l'Alguer.

Mallorca inclosa!

Per això mateix, convé impulsar-hi la implantació a les institucions públiques mallorquines de l'aire fresc que comporta la presència de gent republicana, una gent que aspira a ser-hi:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

Per damunt tot, representativa dels diversos sectors i segments de la societat mallorquina, sobretot d'aquells que més intensament contribueixen a ser-ne l'element més actiu i dinàmic.

Amb capacitat de recollir iniciatives ciutadanes que contribueixin a consolidar el país sencer. Si més no, per contribuir a aclarir conceptes, actituds i comportaments de gent que es manifesta així:

 • “D’Esquerra Republicana a Mallorca m'agrada el coratge i les postures directes dels vostres polítics. També la vostra manca de "professionalitat" (en sentit pejoratiu) que vos permet estar més compromesos amb les vostres idees i votants que amb els polítics d'altres partits. Tal vegada s'ha de preservar molt la falta de contaminació amb el poder”. (VC)

 • “Han penjat a internet un vídeo d'un grup feixista que demana que els catalans se'n vagin de balears. Compara en Carod amb Hitler, Maragall amb Franco, i Mas amb Musolini. Així que ja et pots imaginar la resta. Jo no ho he acabat de mirar perquè en fa venir basques, i a més perquè em fa vergonya; però també em preocupa. Cada vegada veig més autoodi i el pitjor de tot és que em fan por. Em fa por veure la dreta troglodita que tenim, que ens governa i que no veig quan els podrem fer fora. M'emprenya que la gent d'esquerres es quedi a casa seva, i no vagi a votar”. (BM)

 • - “Sobre les actuacions públiques d'Esquerra Republicana de Catalunya a Mallorca, t’he de dir que seguesc molt poc ERC a Mallorca i ja saps que l'existència d'ERC a Mallorca no l'acab de veure bé. Em costa, vaja. De tota manera, les coses són així com són”. (CT)
 • - “Al viure a diferents països i en dedicar-me a lo humà a través de l’art per descobrir/realitzar eines per experimentar identitat i memòria, em trobo essent tan sols observador de la que es ve anomenant "actuació política" en la seva accepció de propostes socials i econòmiques i financeres. Tot i amb això, crec que el record de les meves vivències juvenils, al temps dels caputxins a Barcelona i de Montserrat a l’època de l’abat Escarré, m’han ensenyat que potser un camí es tornar a les catacumbes, no fer saber i cultivar en el silenci. L’aire que vaig respirant cada dia més fa pudor a "irreversibilitat". (DG)

L'Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (7)

evamarilen | 25 Gener, 2007 21:49 | latafanera.cat facebook.com google.com

A la vila de Sant Joan, els veïns dels carrers Mirador, Escaleta, Vent i Amistat conviden a una trobada i torrada reivindicativa al carrer Mirador, dissabte dia 27 de gener, a les 17:00 hores.

Amb aquest acte, a més de gaudir per darrera vegada (a no ser que ho puguin evitar) dels paratges d'un poble tranquil i familiar del Pla de Mallorca, pretenen donar a conèixer el seu rebuig a les construccions desmesurades que s'estan duent a terme al municipi i més concretament als seus carrers ja esmentats.

Volen mostrar públicament la seva disconformitat amb unes construccions fora mida, moltes vegades al llindar de la Llei, que volen aturar per conservar la tranquil·litat del seu poble.

Aquesta iniciativa tan cívica contribueix a refermar la convicció que, a la vila de Sant Joan, com en altres indrets de Mallorca, les Illes Balears i Pitiüses i el conjunt dels Països Catalans, fa falta que entri a les institucions públiques i hi sigui ben present i activa una gent com la d'Esquerra Republicana, que s'està preparant per mostrar-s'hi

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

Pel que fa als pobles del Pla de Mallorca, vol aparèixer i mostrar-s'hi, sobretot, com a gent ben falaguera.
No va de romanços! I està ben disposada a mantenir, conservar, promoure i impulsar els valors d'una Mallorca que fa part d'uns Països Catalans que aspiren a ser reconeguts com a independents a l'interior d'Europa.

Amb propostes polítiques audaces i valentes que esdevenguin el revulsiu veritable que necessiten unes institucions públiques mallorquines tan significatives com són ara els ajuntaments de cada poble, vila o ciutat.

Si més no, per engrescar-hi gent, sobretot gent jove, que hi pugui fer amb total normalitat i sense cap casta d'entrebanc les seves aportacions valuoses i enriquidores, amb capacitat de donar una resposta ràpida i convincent a opinions com les que queden reflectides tot seguit:

 • - "Gràcies per la vostra tasca, molt intel·ligent, fent feina de formiga, amb algunes estratègies encertades... i a mesura de les possibilitats de l'organització que representa Esquerra Republicana a Mallorca". (MM)
 • - "No crec que ERC pugui fer-se un lloc en l'espai polític mallorquí, ni pens que sigui la força que pugui protagonitzar el canvi polític que necessita Mallorca... No veig, sincerament que ERC hi pugui arribar a jugar un gran paper. Quantitativament ho té lluny i qualitativament té molt difícil posar arrels. En qualsevol cas té l'oportunitat de conduir vocacions de gent jove i preparar-los per la vida política, per la participació i pel govern." (PP)

  - "Aquí (a casa) ens manca un veritable partit que defensi la nostra identitat, com ERC ho fa a Catalunya. Donada la nostra idiosincràsia, els illencs som així: hem tengut i tenim molts de problemes d'identitat i molts de complexos d'inferioritat; els partits polítics que ens volen representar i dur endavant les iniciatives del nostre poble ho tenen, al meu parer, molt complicat, ja que estan nodrits de gent amb aquests problemes i complexos. Es ben cert que no tenim un sentiment arrelat de comunitat, mentre discutim a Mallorca l'excessiu pes de la "C" d'ERC, a Menorca de la "M" del PSM i no entraré a discutir d'UM pel seu poc pes, en general "perdem la llet pasturant". Tant de bo tenguéssim un sentiment nacional ben ferm i fort com per poder tenir un partit representatiu de tota la gent que té aquest sentiment, unificar criteris i esforços i deixar anar tanta federació, confederació, coalició i pactes que sols serveixen per discutir justificar llocs i càrrecs, i... una dobberada".(JP)

 • - "Esquerra Republicana a Mallorca, Eivissa i Formentera ha encetat un camí ascendent i sense aturall. Té molta feina per endavant. Hem d'intentar aglutinar quanta més gent millor. Hem de fer més aparicions, hem d'organitzar-nos millor, crear una xarxa d´autoajuda entre els pobles de les diferents illes, cercar gent d´esquerra que n´hi ha, però s´han de cercar..." (QM)
 • - "A grans trets em semblen encertades les actuacions públiques d'ERC, si bé aquestes són moltes i variades i de totes se'n podria parlar més detingudament. En tot cas ara mateix pens que ERC és l'única esperança que tenim com a poble i com humans a aquest bocí de planeta, cal cuidar-la i enriquir-la. Quant a Mallorca i les altres illes crec que ens manca un enteniment amb gent afí, també d'altres partits com el PSM i fins i tot d'UM per tal de fer clara l'opció de l'altra cara, la bona, de la gent d'aquesta terra en contraposició al PP tan arrelat a molts pobles". (JV)

L’Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (6)

evamarilen | 25 Gener, 2007 09:01 | latafanera.cat facebook.com google.com

Al Bosc de la Memòria Republicana de Calvià, una vegada més, s'ha convocat una altra concentració cívica de condemna, pels atacs que s'hi han tornat a cometre als inicis d'aquest any 2007.

No n'és la primera vegada. D'altres concentracions cíviques s'hi han fet allà mateix per aquest mateix motiu.
El mes de juny de 2005, per exemple, quan davant dels assistents l’orador infatigable, Pere Morey i Servera hi manifestava públicament:
”Nosaltres no ens cansarem de venir aquí, cada vegada que s’intenti fer desaparèixer un sol arbre d’aquest Bosc de la Memòria. A veure qui es cansa primer: ells de tallar-ne o nosaltres de venir-hi!”.

Segons es manifesta, l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca ha expressat el seu enèrgic rebuig i la seva més profunda condemna pels atacs perpetrats el darrer cap de setmana contra una vintena d'arbres del Bosc de la Memòria a Bendinat.
Es prega, d’altra banda, la difusió del Comunicat de Memòria de Mallorca davant el nou atac contra el Bosc de la Memòria.

Un cop més, ha estat malmès aquest Bosc que pretén mantenir ben viva a Mallorca la Memòria Republicana, en homenatge als homes que donaren la vida per la llibertat, durant la Segona República espanyola

Un motiu més a afegir a la llarga llista ja exposada fins ara, que contribueix a fer veure més clarament la necessitat imperiosa que tenen les institucions públiques mallorquines de poder comptar amb aquest aire fresc que representa Esquerra Republicana a les properes eleccions autonòmiques i municipals.

Una gent que, insistesc, s'afanya a ser:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

En el cas de Calvià, com en tants d’altres indrets de les Illes Balears i Pitiüses, i d’arreu dels Països Catalans, per damunt tot Esquerrana.

Això vol dir, entre d’altres aspectes, que s’afanya a ser una gent amb grans dosis d'honestedat i honradesa personal i pública.
Si més no, per acollir o atendre adequadament qui s’expressa així de clar quan li ho demanen:

 • - “Em semblen bé les actuacions públiques d'ERC, tenen un component de conscienciació nacional que fan reflexionar el país. Però penso que hi ha un punt que ens estem oblidant: nosaltres som Esquerra i no em sembla que fem una política prou d'esquerres. Veritablement fem una política de Catalunya i si fa no fa republicana, però no em sembla d'esquerres i aquest fet crec que hauria de quedar més clar.” (LM)
 • - “Som militant del PSM fa molts anys, però clar, decebuda i desencantada per la manca de definició i claredat en el projecte de país que ens proposen; i no únicament per això, sinó que aquest vaixell va cap a la dreta i jo vull anar cap a l'esquerra i no hi ha manera d'agafar el rumb. Per això he de dir que en més d'una ocasió he votat ERC i ho continuaré fent; ara per ara és un conflicte que no he resolt i que té difícil solució; l'únic que sé és que un bon dia penses 'i jo que hi faig entre aquesta colla amb la que no em sent a gust ni m'identifico el més mínim'. I així estan les coses. No sé si és que el PSM ha evolucionat cap a no sé on i jo m'he perdut alguna cosa, o és que som jo la que he evolucionat a un altre ritme i allò em pareix totalment obsolet. No he anat a gaires actes públics d'ERC a Mallorca i el que m'arriba és pels mitjans de comunicació principalment TV3 i Catalunya Radio i he de dir que m'entusiasma Josep-LLuís Carod-Rovira: la seva valentia sembla un iceberg dins aquest mar de monotonia i persones grises que ens tenen cansats de sentir el mateix. Tant me fot que es faci fotos amb corones d'espines i que se'n vagi a Perpinyà tantes vegades com vulgui. Em trec el barret. Els seus llibres són la meva Bíblia. No sé si serà un efecte mediàtic, pot ser si, però l'admiro. (MC)
 • - “Per una acció política honesta i efectiva, s'ha de tenir projecte, s'ha de gestionar i s'ha de fer política per sumar gent als projectes de canvi i garantir la seva solidesa i continuïtat. Des de la meva visió ERC fa la part de la política, i de forma peculiar. ERC aporta uns matisos interessantíssims al panorama català i l'espanyol. Carod em va impressionar, tant per la seva capacitat de comunicar amb una forma nova un discurs radical, com per la capacitat aparent de congeniar amb pragmatisme amb les altres forces que formen el govern. Carod a més podia ser el recanvi al catalanisme de dretes que ha esgotat el seu cicle. Durant uns mesos el vaig tenir a la meva escassa galeria de mites i en vaig fer publicitat del que jo pensava que era el gran descobriment d'una nova manera de fer política. No n'he estat seguidor, però el vaig valorar molt.” (PP)
 • - “Mai no m’he compromès amb cap partit polític i tampoc no he estat mai satisfet de cap d’ells al 90% o més, però sí hi he estat en un percentatge de més del 70% moltes vegades i aquesta satisfacció coincidia amb partits nacionalistes i d’esquerres... Sobre les actuacions públiques d’Esquerra Republicana de Catalunya he de manifestar que unes vegades m’han satisfet i d’altres m’han decebut; m’han satisfet quan han defensat amb coratge els nostres trets identitaris i els nostres euros a Catalunya i a Madrid, i m’han decebut quan han corregut pels passadissos del Congrés per aprovar els pressupostos presentats; m’han satisfet les actuacions de Bernat Joan i Marí al Parlament europeu, i m’ha decebut l’invisible programa de normalització lingüística de la Secretaria General corresponent al Principat; em satisfan els desigs d’avançar cap a una major sobirania política, i em deceben les moltes concessions i renúncies, que no entenc. En definitiva, el balanç no és del tot encoratjador, però sempre queda una petita escletxa per a l’esperança. La nostra nació necessita Esquerra Republicana de Catalunya amb homes honests i compromesos que ens acostin a aconseguir els objectius de sobirania desitjats... En Josep Lluís Carod-Rovira és molt necessari a Esquerra, però necessitam que no es torni a equivocar.” (LL)
 • D’altres enllaços interessants:

L’esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (5)

evamarilen | 24 Gener, 2007 16:40 | latafanera.cat facebook.com google.com

Alaró, al Casal de Son Tugores, Esquerra organitza un acte públic dissabte, 27 de gener, a les 20 h.
Hi intervenen Bernat Joan candidat d’Esquerra al Parlament de les Illes Balears, Joan Lladó, candidat d’Esquerra al Consell de Mallorca, i Joan Vicenç Lillo, representant d’Esquerra-Alaró.
Tema de la trobada: Esquerra. L’opció republicana per a Alaró.

No pot ser de més rabiosa actualitat, com deia aquell!


Joan Vicenç Lillo,
representant d'Esquerra-Alaró

Engrescat en la tasca d’anar esbrinant fil per randa tot allò que comporta l’Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca, tot una sèrie d’escrits que ofereixen reflexions i anàlisis sobre aquesta realitat política cada cop més consolidada arreu dels Països Catalans, la gent republicana de la vila mallorquina d’Alaró organitza aquest acte públic i hi convida tothom que hi pugui tenir interès.

És una bona oportunitat per fer veure ben a les clares allò que comporta l’aire fresc que representa per a les institucions públiques mallorquines aquesta opció política que, sens dubte, tornarà a ser-hi present a partir del proper mes de maig.

Es tracta d’una gent que hi vol romandre activament:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

En el cas d’Alaró, com en tants d’altres indrets de les Illes Balears i Pitiüses, i d’arreu dels Països Catalans, per damunt tot Republicana.
Amb capacitat de respectar i fer respectar al màxim les persones, els col•lectius, les institucions i els recursos públics, com a dèria fonamental del republicanisme més intens.
Si més no, perquè es vol fer ressò d’això que diu una gent com aquesta –o, si més no, que hi pugui servir d’aixopluc-:

 • - “A Mallorca sociològicament és difícil admetre el nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. A l'època de la II República, quan tengué gran força a l'illa, crec que simplement s'anomenava Esquerra Republicana. Així crec que s'hauria d'anomenar. Així també podria actuar a totes les terres dels Països Catalans. Per ara és la força política que més clarament defensa els interessos de l'illa. Molts estam defraudats de tots els partits polítics. El Pacte de Progrés fou un frau a la ciutadania perquè cada partit cercava principalment el seu propi interès. Esquerra, més que una feina de partit com fan tots els altres, crec que ha de fer una nova forma de fer política, encara que no sigui immediatament rendible. Ens cal una altra democràcia. Jo us deman que Esquerra no sigui un partit més, sinó que ajudi a viure més solidàriament com a poble i per això s'escau un plantejament valent i decidit d’una nova manera de viure. Cal: Conèixer bé la nostra història, Veure la realitat actual que vivim a l'illa, al continent i al món; Tenir un plantejament organitzat respecte a una nova ciutadania local i universal; Tenir fe i esperança en el projecte i crear xarxa.” (RG)
 • - “Esquerra només ha de donar suport al govern de Catalunya amb les lleis que estiguin d’acord amb el seu ideari i res més. Tots els consellers i directors generals, etc. d’Esquerra que “xupin del bote” que abandonin. Això que deman, sé que és molt difícil, costa molts de sacrificis i moltes renúncies, però crec que és l’únic camí. D’en Carod-Rovira, deman que capitanegi aquestes idees i que en sigui el motor per dur-les a bon terme. Si és possible hauríeu d’arribar a un acord amb el que resta del PSM i altres partits independents que hi ha a molts de pobles per assolir una Esquerra Republicana forta. Que a la premsa hi hagi més presència vostra amb articles contra la política del govern Matas (hi ha molts de motius). L’altre dia va sortir-ne un sobre la reforma estatutària escrit per Bernat Joan. Crec que altres membres del partit s’haurien de manifestar més, a fi que es conegués millor Esquerra Republicana a Mallorca.” (RP)
 • - “ERC representa en certa manera l'herència de la II República i també el "fracàs" del "pacte de la transició" orquestrat pel PCE; UCD, CiU, AP i PSOE que va consolidar la monarquia neofranquista, criminalitzar el dret d'autodeterminació dels pobles i negar la recuperació de la memòria històrica de la República i de la lluita antifranquista... tot això unit a l'esgotament del discurs de la dreta pujolista, va portar a que bona part del poble català confiàs en l'Esquerra. L'actuació pública d'ERC ha estat massa marcada pel repartiment d'àrees de poder amb el PSC i ha callat, o tingut una tèbia resposta davant del "continuïsme" repressiu com ho representen els casos dels obrers de Sallent o Miniwatt, els joves de Sabadell o Terrassa, o els del 0'7 acampats a BCN. També, i això si que és imperdonable, ERC ha aprovat la intervenció militar contra el poble afganès (fent costat a Bush i els govern titella d'empresaris del petroli i senyors de la guerra) i contra el poble haitià (defensant el cop d'estat contra el govern electe d'Aristide, també de bracet de l'oncle Sam). En altres aspectes, i en relació al País Basc, ERC ha tingut molt lloables opinions polítiques a favor del diàleg i la pau. També la defensa de la societat laica i feminista, dels drets civils (immigrants, homosexuals...), contra la tortura han estat aspectes positius del "factor ERC". Carod-Rovira ha estat un polític que ha fet molt per ensorrar la farsa del "pacte de la transició", s'ha atrevit a parlar amb ETA, ha tengut iniciatives de pau que qüestionen el marc de "pensament políticament correcte neofranquista", i ha defensat a cara descoberta i sense embuts el que significa Esquerra Republicana de Catalunya... i per tot això la "brunete mediàtica" l'ha declarat l'enemic públic. A bona part del PSOE tampoc li agrada. A més, ERC no s'ha sabut defensar dels reaccionaris atacs dels "patriotas" Rodríguez Ibarra i Bono. ERC a Mallorca crec que encara viu el post-pacte i la necessitat d'ensorrar el PP, quan la tasca principal a desenvolupar ha de ser recuperar la capacitat de resposta dels moviments socials. Ha fet un treball molt interessant a la part forana. Qüestionar el PerroJota és important, però ho és molt més el cas dels avions-presons de la CIA a Son Sant Joan...” (MT)

L’Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (4)

evamarilen | 23 Gener, 2007 10:39 | latafanera.cat facebook.com google.com

Lluny d’acoquinar-me, el fet que qualcú em vol donar lliçons d’humilitat i altres herbes... Que reacciona reconeixent que roman bocabadat o astorat... Que qualifica com una parida la publicació d’aquests escrits que he encetat amb el títol L’Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca, em serveix d’estímul i m’esperoneja a continuar-ne la penjada en aquest blog, amb moltes més ganes i més gran coratge encara.

Em fa veure ben a les clares que, efectivament, la societat mallorquina necessita més que mai l’aire fresc que comporten les polítiques republicanes que ha d’impulsar i promou-re Esquerra a les institucions públiques mallorquines on serà present a partir del proper mes de maig.

Si més no, per rompre amb aquesta dinàmica tan perversa que s’encarreguen d’escampar-hi la resta de partits convencionals: la que duu a pensar i creure tant en el poder i la força del PP, que oblida i passa per alt els centenars de milers de votants que li donen suport...!
D’aquesta gran massa de la població mallorquina, ni se'n parla!
Quan tothom sap que, si es vol acabar amb els desastres que cometen els governants de dretes, s’ha d’acabar amb el suport electoral que els donen els milers i milers de votants de dretes que hi ha a Mallorca!
Poden preocupar les actuacions nefastes dels polítics de dretes, sens cap dubte; però han de preocupar, molt més i sobretot, aquells milers de votants de dretes que col•loquen polítics de dretes a les més altes esferes del poder polític illenc!

Per això, des de l’experiència política que donen dècades de dedicació intensa a tasques cíviques, m’atrevesc a reclamar aire fresc, de caire republicà, a les institucions públiques mallorquines, amb persones capaces de mostrar-s’hi:

 • A tentes
 • I ndependentistes.
 • R epublicanes,
 • E squerranes,

 • F alagueres,
 • R epresentatives,
 • E ngrescadores,
 • S ocialdemòcrates
 • C atalanes.

Si a l’escrit anterior, feia una valoració molt positiva de la persona que, en la seva tasca política a l’interior d’una institució pública, esdevé capaç de ser considerada atenta, en aquest altre vull reclamar-hi la presència d’aquelles persones que s’hi mostren independentistes.

Hi manca gent amb ganes de fixar Mallorca, i la independència dels Països Catalans, en el marc públic europeu.

Si més no, per satisfer determinades aspiracions que manté una certa gent i per respondre a la que manifesta:

 • - “De l'any 1989 ençà i de manera lenta però segura ERC ha aconseguit introduir dins la societat dels Països Catalans els fonaments perquè l'independentisme de cada vegada sigui una cosa més ben acceptada. Amb això i amb la constància que les coses es fan mínimament bé en tenc prou per estar convençut que avui l'eina per arribar a la independència és Esquerra.(LJ)
 • - “ERC resulta ara per ara una força molt important per obrir la política-societat de l'estat espanyol a la plurinacionalitat, confederació, democratització, independència, etc. Personalment considero que s'ha de persistir en aquest front – objectiu polític del qual depèn, en gran part, la convivència harmònica i en pau a tot l'estat i especialment a Euskal Herria. Per finalitzar penso que és just i necessari prioritzar l'esforç en aquest camp, malgrat que també sigui legítim focalitzar les energies en altres àmbits, socials, etc. Les actuacions públiques d'Esquerra Republicana de Catalunya a Mallorca veig que són correctes, tira tira, fent feina, creant xarxa, moderades, obertes, bona línia.” (IN)
 • - “En consonància amb la assumpció per part del partit de l'ideari independentista, Esquerra adopta la nació completa com a àmbit de referència política... Al llarg d'aquests anys les accions del partit s'han encaminat en estirar del carro de l'independentisme i incidir en el camp de les idees dins sectors de la societat... Avui a Mallorca hi ha més independentistes que mai no hi havia hagut... El projecte d'Esquerra a Mallorca com a la resta de la nació no és cosa d'un dia, és una carrera de fons” (LL)

L’Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (3)

evamarilen | 22 Gener, 2007 10:41 | latafanera.cat facebook.com google.com

Una bona candidatura republicana als Ajuntaments de Mallorca l’any 2007 ha d’anar encapçalada per gent jove. Ha de ser dona. I ha de conjugar –és el que pens- tot un seguit de qualitats i actituds característiques que contribueixin a aportar-hi aquell aire fresc que les institucions públiques mallorquines necessiten hores d’ara:

Per això, m’atrevesc a assenyalar que cal que sigui persona

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

Primerament, consider que ha de ser una persona Atenta...
Amb empenta i experiència pràctica, adquirida amb l'acció cívica realitzada a l'àmbit públic de la societat civil mallorquina.
Si més no, per anar escampant, arreu del municipi, grans dosis d“afecte, complicitat i il•lusió pels dies que vendran”.
De manera que encerti a acostar-se a una certa gent, i a escoltar-la, per exemple, a aquella que manifesta que no n’acaba de tenir una coneixença suficient:

 • - “Del que fa ERC a Mallorca no en sé res; crec que si de cas, tindríeu que fer més publicitat.” (BM)
 • - “Jo no sé quines actuacions ha tengut Esquerra Republicana a Mallorca. Segur que n’ha tengut, però no les conec. Em sap greu, perquè hauria de tenir-ne coneixement. Sí, he llegit alguna carta, algun escrit, al referèndum europeu va fer alguna cosa, però no en sé més”. (VB)
 • - “Seguesc molt poc ERC a Mallorca i l'existència d'ERC a Mallorca no l'acab de veure bé. Em costa, vaja. De tota manera, les coses són així com són... Només em preocupa que el nacionalisme d'esquerra va de cap a caiguda. De cada vegada pens més que això del PSM i ERC no pot ser. Alguna cosa s'ha de fer. No sé quina. En tot cas cap dels dos pot fer-se el ‘xulo’... En general tenc la impressió que a Catalunya està donant la imatge d'un partit gran i preparat políticament. La imatge que té a la resta d'Espanya és dolentíssima. Sou els dimonis, molt més que CiU.” (CT)
 • - “Tot i que veig les actuacions públiques del president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, com les d’una persona de seny que aspira a una meta ambiciosa, però amb mesura; les actuacions públiques d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mallorca no es veuen molt. Hauria de cercar la convergència amb altres forces afines.” (BS)
 • - “Sobre Esquerra Republicana de Catalunya a Mallorca només sé la gran quantitat de vots que ha fet desaparèixer al PSM i que els vots que obté encara són massa ínfims; no sé si la capacitat d’implantació és forta o fluixa, no en tenc les dades, però em semblen bé tots els actes que organitza ja que es demostren ganes i capacitat de feina, encara que jo per motius familiars no hi puc assistir tot el que desitjaria, però tot i la bona feina, no sé si arribarà a ser rendible, encara que el guany amb en Bernat Joan crec que és incalculable.” (JL)
 • - “No segueixo suficientment de prop la política estatal, però en general crec que allò que he vist, amb l'escenificació de desencontres amb el tripartit, més aviat li va d'allò més bé a ERC... Carod-Rovira és un element útil per a fer notòries les dissensions. Es la marca del moment. No estic segur de cap on voleu tirar, estic bastant despistat amb això, de totes formes crec que la irrupció d'ERC pot beneficiar.” (AT)
 • - “Me sap greu no tenir prou informació com per donar una resposta més aclaridora, però hi ha dos fets sobre els quals sí que tenc una opinió: he defensat públicament la intervenció d'un diputat d'ERC en l'afer del xulopiscinas; i, contràriament al que va dir no sé quí d'ERC, consider que els soldats nascuts a l'estat han de seguir a Afganistan, tota vegada que és en missió humanitària de debò, i sota la bandera de la ONU. Dir el contrari és, paradoxalment, fer-li el joc als barruts del PP. Au, salut i canya als metabords (un fill de **** no és més que un accident laboral; un metabord ho és per decisió pròpia)”(MP)

Enmig de tot aquest panorama, veig que persones tan atentes com Ferran Tarongí, candidat d’Esquerra a l’Alcaldia de Palma; o Josep Martí, candidat d’Esquerra-Independents a l’Alcaldia de Binissalem, són algunes de les que poden portar l’aire fresc del republicanisme que les institucions públiques mallorquines necessiten hores d’ara.

Cecili Buele i Ramis
Mallorca, 2007

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (14)

evamarilen | 21 Gener, 2007 12:27 | latafanera.cat facebook.com google.com

Per a la gent que té qualque litigi amb la companyia aèria Air Plus Comet, a mida que passen els dies, i ens endinsam en l'any 2007, es van aclarint les dades del panorama que presenta una situació cada cop més inexplicable, desconcertant i desesperant.

Fins i tot la plantilla dels treballadors de la desautoritzada companyia aèria Air Madrid refusen l'acord assolit entre el Ministeri de Foment i l'aerolínia Air Plus Comet.

En reclamen una renegociació.

No solament addueixen motius de caire laboral estricte.
També volen que es contrastin aspectes relatius a la seguretat de la companyia. Consideren que s'han de tenir ben presents les opinions nombroses que es reflecteixen recentment als mitjans de comunicació.

Amb tot quant s'hi publica, hom va trobant una mica més de llum.
Pot assabentar-se, per exemple, que el Grup espanyol Marsans, presidit per l'empresari Gonzalo Pascual, fa part d'Aerolíneas Argentinas.
O que aquest mateix senyor Pascual és el president d'Spanair i vicepresident d'Air Plus Comet, Aerolíneas de Baleares i Pullmantur.

Ara i així s'expliquen moltes coses!

S'explica, per exemple, la instal·lació d'una empresa argentina d'embalatge de maletes com SecureBag al mateix aeroport de Son Sant Joan.

Ja no sorprèn saber que la dita empresa té la seva seu central a l'Argentina, concretament a Buenos Aires...

També s'expliquen situacions com la del canvi d'avions a l'aeroport de Barajas.
En lloc de volar al Perú en avió d'Air Plus Comet com és previst, s'hi vola en avió de Pullmantur.

S'hi confirma també allò que s'ha patit en pròpia carn, en trobar a la xarxa un munt d'opinions coincidents al cent per cent amb les pròpies.
Com és el cas de la gent que expressa:

 • Air Plus Comet és una companyia aèria que deixa molt a desitjar. Si Air Madrid era regular, Air Plus Comet li va darrere... Seguretat, senyora ministra? Voli vostè amb Air Plus i llavors ja en parlarem, de seguretat, serietat... Simplement, una vertadera vergonya...

 • Air Plus Comet està gestionada amb mà dura que extorsiona hostesses i pilots en les seves funcions, a fi d'extraure'ls el rendiment màxim amb el cost mínim i el màxim nombre d'hores laborables. Per qualque cosa més de 31 pilots l'han deixada al llarg de la seva història... Les nòmines dels pilots estan dissenyades de manera que si un pilot no vola o vola poc durant un mes, només cobra el salari mínim; i si vola molt, cobra més. Amb aquest sistema, el responsable d'operacions de vols de la companyia utilitza les programacions dels pilots com a arma d'extorsió perquè compleixin els requeriments de la companyia segons corresponguin i per il·legals que siguin (subxàrters pel món), condicionant d'aquesta manera els pilots si volen cobrar més, fins i tot programant-los serveis en dies lliures...
 • Air Plus i Pullmantur són igual de pirates que Air Madrid. L'única diferència és que aquests saben suvornar i els altres no tant.

Se n'hi afegeixen d'altres opinions que manifesten:

 • Anam molt malament. Si no ho record malament, l'OCU qualificà Air Plus i Air Madrid com les darreres, o sigui les pitjors d'un llistat de companyies aèries. Anam de mal a pitjor...
 • Air Plus = fems! Com aquell qui diu de “guatemala” a “guatepitjor”. Si pensen que Air Madrid era dolenta, no saben allò que és Air Plus...
 • Crec que s'hauria de fer una inspecció completa a Aviació Civil, ja que és aquí on tot es mou. És una vertadera vergonya. D'Air Plus s'ha sentit a dir de tot, fins i tot més que d'Air Madrid. Però aquí segueix. No ho entenc. Tota la gent que ens dedicam a l'aviació sabem com es mou tot a l'entorn d'Air Plus. Hauríem de contactar amb algun programa de la tele, però sense mentides. Jo em deman: com és possible que, després de tancar una companyia amb tants de retards, manca d'avions, avions inutilitzats, donen les rutes d'aquesta companyia a una altra que té els mateixos o pitjors retards, la mateixa o pitjor manca d'avions per cobrir aquestes rutes...
 • No sé com seria Air Madrid, però Air PlusComet és la pitjor companyia amb la qual he volat en tota la meva vida. Tenc per costum viatjar molt i vos puc assegurar que, com aquesta companyia, en ma vida no n'he vist cap d'igual: retards continuats (diuen que s'ha d'esperar l'avió anterior), avions bruts, Airbus vells de fa 20 anys, butaques rompudes, xicles al trespol, comentaris impropis de pilots, llums que no funcionen, espai reduïts entre butaques velles i brutes, sensació d'ofegament, etc. Vaja quin viatge, quin suplici haver de passar 8 hores seguides en un avió d'aquesta companyia (de Madrid a Nova York). Esper i desig que no passi cap desgràcia, però vist el que s'ha vist...
 • Déu meu, Air Plus, la companyia més bruta, perillosa i pirata de tot Europa. Al seu costat, Air Madrid era exemple de gestió i seguretat... Recomanar-li a Foment que la propera vegada que vulgui fer un regalet als seus col·legues, no ho faci d'una forma tan grollera i barroera. Mostren el llautó a quilòmetres de distància...

L'Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (2)

evamarilen | 20 Gener, 2007 19:34 | latafanera.cat facebook.com google.com

A l'acte de presentació de Josep Martí com a candidat d'Esquerra-Independents a la batlia de Binissalem, les cadires resulten del tot insuficients perquè s'hi puguin asseure les més de 200 persones que omplen a vessar el recinte del Casal de Cultura Can Gelabert.

És dissabte, dia 20 de gener, a les 17 h.
Hi intervenen na Maria Josep que presenta i conclou l'acte; Pere Daniel Pol, regidor dels Independents de Binissalem; i Joan Lladó, president d'Esquerra-Illes.


Josep Martí
candidat a batle de Binissalem

Al seu discurs, Martí, que sempre ha romàs i vol continuar romanent ben atent a les necessitats de la gent que viu a la vila de Binissalem, ha destacat que “la coalició Esquerra-Independents defensarà una manera de fer política plenament democràtica, i fomentarà la participació i l’autoestima del poble”.

Aquest fet esdevé una bona oportunitat per continuar desplegant la sèrie de reflexions encetades, sobre les candidatures municipals republicanes a Mallorca.

Al meu mode de veure, són les que més i millor poden aportar a l'interior de les institucions públiques mallorquines l'aire fresc que aquestes necessiten.

Continuo pensant que qui encapçala una candidatura municipal republicana a Mallorca ha de ser una persona:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

Per què consider que ha de ser una persona Atenta?...

L'Esquerra que escolta, avança i creix a Mallorca (1)

evamarilen | 20 Gener, 2007 11:58 | latafanera.cat facebook.com google.com

Una mica d’aire fresc, necessiten més que mai les institucions públiques mallorquines.

Si més no, per netejar-hi l’ambient tan pesat i carregat que s’hi respira des de fa algun temps:

 • amb tanta brega, aparentment només per a distraure,
 • amb tant negocis bruts, encomanats i despatxats,
 • amb tanta corrupció urbanística, ben acaramullada,
 • amb tanta frissera malaltissa, per descobrir-hi coves d’Alí Babà,
 • amb tanta figurera, tan rabiosa com postissa,
 • amb tanta manca de respecte, a la ciutadania i al bé públic,
 • amb tanta falsedat i tant cinisme,
 • amb tant engany, tanta mentida,
 • amb tant d’empaque ofensiu i prepotent...

Una mica d’aire fresc s’hi reclama amb molta força!
I no és per manco!

N'hi ha que creim que l'aire fresc que s'hi precisa justament porta perfils republicans: els veim més necessaris que mai a la Roqueta, i a tot el territori dels Països Catalans.

La gent d'Esquerra Republicana –l’Esquerra que escolta, que avança i que creix- dúim ben marcat com a objectiu prioritari per a l'any 2007 entrar a les institucions públiques mallorquines. Enfortir i consolidar-hi la presència. Aportar-hi uns altres aires, flaires i caires nous, que a hores d’ara en són absents.

En un àmbit de reflexió i anàlisi, serena i assenyada, em sembla oportú començar a proposar alguns elements força rellevants, en aquest sentit:
- el perfil que correspon a la persona que ha d'encapçalar una candidatura municipal republicana, posem per cas a l’Ajuntament de Palma;
- al costat d'un altre perfil que -a l'àmbit personal i públic- consider que no s'acaba d'ajustar adequadament a aquest model.

Qui encapçala una candidatura municipal republicana ha de ser jove.
Ha de ser dona. És el que pens.
I ha de conjugar tot un seguit de qualitats i actituds característiques.

Seguidament, com qui ho fa per encàrrec i encomana, m’atrevesc a suggerir-ne i esbrinar-ne fil per randa, algunes d'aquestes característiques inherents a una candidatura municipal republicana, posem per cas a l’Ajuntament de Palma, com és ara la d'Esquerra: l’Esquerra que escolta i que, per això mateix, esdevé l’Esquerra que avança i l’Esquerra que creix.


Ferran Tarongí i Vilaseca
candidat d'Esquerra a la Batlia de Palma

Pens que qui encapçala una candidatura municipal republicana ha de ser una persona:

 • A tenta,
 • I ndependentista.
 • R epublicana,
 • E squerrana,

 • F alaguera,
 • R epresentativa,
 • E ngrescadora,
 • S ocialdemòcrata
 • C atalana.

(CONTINUARÀ)

Cecili Buele i Ramis
Mallorca, 2007

Concentració anti-OTAN a Palma

evamarilen | 18 Gener, 2007 18:27 | latafanera.cat facebook.com google.com

Una nodrida representació de la CGT-Balears, i de persones i entitats pacifistes, antimilitaristes i insubmises, s'ha concentrat davant la seu de la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears, dijous, dia 18 de gener de 2007.

Al crit de OTAN NO, BASES FORA! s'han volgut manifestar contra la decisió adoptada pel Ministeri de Defensa que pretén instal·lar a Saragossa la major base militar de l'OTAN a Europa.

S'hi ha llegit un Manifest de rebuig a aquesta mesura governamental espanyola:

Com ha manifestat Josep Juàrez, el secretari general de la CGT-Balears, Aquesta base militar dedicada a “intel·ligència”, obtindrà informació i imatges en temps real de qualsevol part del món.
Amb aquests mitjans, els comandaments militars dirigiran els atacs de l'OTAN allà on EEUU demani.

Per posar un exemple, si hi hagués una tercera guerra al Golf Pèrsic, Saragossa no només participaria prestant la seva base aèria als bombarders, sinó que a més la ciutat aragonesa seria el lloc des del qual es dirigirien les actuacions.

En resposta a això, la Plataforma contra la instal·lació de la Base de l'OTAN a Saragossa, integrada per tretze organitzacions veïnals, pacifistes, polítiques, ecologistes, sindicals i socials, han convocat una manifestació per al proper diumenge, dia 21 de gener.

A la concentració feta a Palma uns dies abans, es considera necessària la informació que se'ns oculta i la denúncia davant l'opinió pública d'aquests tipus de projectes, a més de les activitats reals de l'OTAN com a braç armat del capitalisme global en l'actualitat.

També es considera imprescindible saber i valorar el grau d'implicació real del govern espanyol en l'estructura militar i en les diferents missions (Afganistan, Líban, Haití, etc.) per demostrar el frau històric que va suposar el referèndum sobre l'OTAN celebrat ara fa vint anys.

Demanam la promoció d'una cultura de pau, convivència i justícia entre tots els pobles i cultures del món; la destinació de les despeses militars per a cobrir les immenses necessitats socials i els desequilibris de subdesenvolupament de bona part de la població mundial.

Valoram com a criminals les polítiques armamentístiques i el negoci de la guerra.
I demanam als nostres governants que s'allunyin d'aquestes polítiques i de la submissió al govern ultradretà que avui comanda als Estats Units de Nordamèrica.

Avui, com ahir, cridem ben fort:

OTAN NO, BASES FORA!

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (13)

evamarilen | 18 Gener, 2007 09:30 | latafanera.cat facebook.com google.com

No vols brou? Tassa i mitja!
N'hi ha que reclamam amb insistència que Air Plus Comet sigui desautoritzada per les més altes instàncies europees a realitzar vols interoceànics.
La seva més que demostrada incapacitat i incompetència, i la seva manca de condicions indispensables per fer-ho mínimament bé, en són alguns arguments!
En canvi, les autoritats espanyoles, a través de la ministra de Foment, hi signen un acord, no solament perquè continuï fent allò que fa tan malament, sinó perquè n'ampliï les rutes a Amèrica Llatina.

Això què és? De què va aquesta gent? Resulta molt mal de pair!

Amb la crisi d'Air Madrid, que suspèn vols interoceànics durant les festes de Nadal i rep la retirada de la llicència, el ministeri arriba a un acord amb Air Plus Comet perquè aquesta aerolínia es faci càrrec de més de 500 treballadors d'aquella, i també operi en set rutes de les que feia aquella.

De la desgràcia de Judes, sant Macià en tengué ventura!
De la mala situació d'Air Madrid en trau la loteria Air Plus Comet!
Segons la ministra Álvarez, s'han rebut ofertes de diferents grups empresarials, i s'ha triat la que millor (!) responia als requisits de solvència, i de donar solucions als passatgers i treballadors!

Sap la ministra espanyola com opera Air Plus Comet?
Hi ha volat alguna vegada? En té informació fidedigna? No s'adona que poden haver-la enganyada? Ha d'esperar que es produeixi algun fet luctuós perquè es vegi la barbaritat que comporta una decisió d'aquestes característiques?
Li bastaria navegar una estona per internet i podria veure'n opinions de tota casta, sobre Air Plus Comet:

 • una aerolínia que reconeix que, a cada vol que fa entre Europa i Amèrica Llatina, es perden entre 12 i 15 maletes!
 • una aerolínia que té per costum iniciar els vols amb molt de retard sobre l'horari previst
 • una aerolínia que no disposa d'avions suficients, i n'ha de llogar a altres companyies
 • una aerolínia que vola amb uns avions que no disposen de l'espai mínim indispensable per viatjar amb un mínim de comoditat
 • una companyia que s'atreveix a suspendre l'oferta del dinar a bord, amb l'excusa que s'estan produint “turbulències”
 • una aerolínia que, en perdre's una maleta, ofereix 500 euros com a indemnització per tots els conceptes
 • una aerolínia que no disposa del personal de terra mínimament imprescindible per atendre convenientment els passatgers, en arribar a Amèrica
 • una aerolínia que compta amb un personal desesperat i estresat, per la manca de mitjans i de recursos disponibles
 • una aerolínia que, per localitzar una maleta perduda, ha de recórrer a la bona voluntat del personal d'altres aerolínies perquè no disposa de mitjans propis suficients
 • una aerolínia que tracta passatgers com si fossin animals...

Una aerolínia d'aquestes característiques és la que ha de solucionar la problemàtica creada per una altra aerolínia que, tot i que sembla estar en condicions millors, ha fracassat en aquest intent?!

Valga'm Déu, quins vols podrà fer Air Plus Comet a Argentina, Perú, Colòmbia, Xile, Equador, Panamà i Costa Rica, quan, amb prou feines, només deu tenir la capacitat de sobrevolar per damunt d'un bassiot...

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (12)

evamarilen | 10 Gener, 2007 09:44 | latafanera.cat facebook.com google.com

Coincidint més o manco en el temps en què la companyia Air Plus Comet ens comunica la seva disponibilitat a indemnitzar-nos amb 500,00 euros (!) per la pèrdua d'una maleta que els hem valorat en més de 7.000 €, ens posam en contacte amb l'empresa SecureBag, l'encarregada d'embalar-nos-la amb plàstic de seguretat a l'aeroport de Son Sant Joan el dia de la nostra partida cap al Perú; fet que comporta una assegurança.

Simplement els recordam, per correu electrònic, que fa dies els hem tramès per fax la documentació que ens han sol·licitat, relacionada amb la nostra maleta extraviada; que, d'aleshores ençà, no hem obtengut encara cap casta de resposta seva a aquest escrit nostre.
Els pregam encaridament que ens indiquin què més hem de fer, en relació amb aquest assumpte.

No torben ni dues hores a contestar-nos. Ho fan amb un correu electrònic que porta annexada una 'Carta de Descàrrec de Responsabilitats' . Segons ens indiquen, si hi estam d'acord, l'hem de signar i trametre a Compass Traveler Services SA notificant-hi que acceptam amb total satisfacció rebre la suma de 433,11 euros (!) en concepte d'indemnització pel dany ocasionat al nostre equipatge personal durant el vol Palma-Madrid-Lima amb la companyia Air Plus Comet.
L'hem de completar amb les dades personals i del compte bancari on volem que s'efectuï el depòsit del pagament de la indemnització per danys/pèrdues.
En cas que ens estimem més que el pagament es realitzi mitjançant Western Union també hi hem de posar el número del DOI i la sucursal que designem per fer-hi la transferència dels doblers.
Un cop completada la dita carta, ens indiquen, n'hem d'enviar els originals d'un munt de documentació, com a requisit indispensable per poder fer efectiu el pagament de la indemnització: tiquet de compra de SecureBag amb el nº de PIN, Targeta d'embarcament, bitllet aeri, denúncia realitzada, PIR, comprovant de pagament de la línia aèria, etc.

Tot això l'hem d'enviar per correu certificat a SecureBag Customer Service, Aeroparque Jorge Newbery – Avda. Rafael Obligado s/n Sector Cargas – Edificio Jet Paq 1º Piso – Oficinas SecureBag (1425) Buenos Aires – República Argentina (!).

També hem de signar que, un cop acreditada l'esmentada quantitat en el nostre compte corrent, no tenim res més a reclamar per cap concepte amb motiu de la denúncia formulada per aquest incident, ni a Compass Traveler Services SA (!), ni a Sales Team Argentina SA (!), ni a Sinapsis Trading Argentina SA (!), ni a Aeropuertos Argentina 2000. (!)

Se'ns assenyala que hi hem de posar ben detallades les dades perquè es realitzi la transferència, Banc, direcció i número complet del compte per a transferència internacional (inclòs IBAN i/o Swift Code).
Se'ns recorda que, si volem que la transferència es faci mitjançant Western Union, hi hem d'afegir algunes altres dades més.

Un cop llegit i rellegit aquest missatge, no se'ns acut cap altra idea que respondre-hi succintament:

Moltes gràcies per la informació. Tot d'una que disposem de les recomanacions que elaboren els nostres serveis jurídics, procedirem a trametre'ls a vostès la nostra resposta definitiva. Atentament.

En comunicam la feta, tot seguit, al nostre missèr.

Mitja hora més tard, de SecureBag Customer Service ens arriba per correu electrònic missatge signat per Reale Héctor:
Estimada senyora, l'inform que el tiquet fiscal de SecureBag, ha de ser en fotocòpia a la qual ha d'adjuntar l'Stickers amb el codi de barres en ORIGINAL; sense aquest stickers, la fotocòpia no en corrobora la veracitat. Davant qualsevol dubte o consulta, em trob a la seva total disposició.

Ens demanam: i el codi de barres original, no és el que va aferrat a la maleta extraviada?...
I el resguard que ens donaren a Palma, no el vàrem haver de lliurar a Air Plus Comet, a Lima, com a requisit indispensable per poder iniciar la reclamació?...
Tanta sort que, enmig de tot aquell trull, se'ns va ocórrer d'exigir-ne una mala fotocòpia!
Així, almanco, tenim qualque constància més o manco fefaent que tot el que ens ha passat no ha estatun somni, ni tampoc cap casta de malson!

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (11)

evamarilen | 09 Gener, 2007 21:44 | latafanera.cat facebook.com google.com

No tenim res més a fer. Han transcorregut els dies prefixats com a termini. La maleta extraviada es dóna per perduda definitivament.
Abans de reprendre el nostre viatge de retorn cap a Mallorca, després d'haver passat tot una mesada seguida en terres peruanes sense haver pogut disposar de la nostra maleta de viatge, signam i lliuram a la senyoreta A, representant de la companyia aèria Air Plus Comet de Lima, un escrit on adjuntam la relació i llista del contengut, així com també la valoració aproximada que en feim a correcuita: uns 7.729,00 euros.

Al cap d'un mes de ser a Mallorca, ens arriba per correu ordinari una comunicació d'Air Plus Comet, que prové del Servei d'Equipatges i que ens notifica això -naturalment, en castellà-:

Madrid, 22 de novembre de 2006. Estimat passatger:
Hem rebut el seu amable escrit relacionat amb la pèrdua del seu equipatge i lamentam la desafortunada incidència, aliena per complet a la nostra voluntat de servei.
Tenim el deure d'informar-lo que les companyies aèries romanen sotmeses a una responsabilitat limitada en cas d'incidències amb equipatges facturats, quantificada com a màxim en 1.000 DEG (Drets Especials de Gir), segons s'estableix al Conveni de Montreal del 28 de maig de 1999, en vigor des del 28/06/2004 a Espanya, i en el Reglament Europeu 889/2002 de 13 de maig de 2002.
Analitzada la documentació contenguda dins el seu expedient, s'estima procedent una indemnització per import de 500 euros pels danys causats.
En cas que vostè tengui contractada una assegurança d'assistència en viatge, que inclogui la cobertura per pèrdua d'equipatge, li suggerim que es posi en contacte amb la companyia asseguradora, per si, probablement, poden oferir-li un nivell superior de cobertura en funció del límit establert per la seva pòlissa.
Adjuntam a aquest escrit un Document d'Indemnització que, en cas que sigui de la seva conformitat, li pregam que ens el retorni complimentat amb la seva signatura. Tot d'una que l'hàgim rebut, cursarem ordre de pagament per la quantitat esmentada.
Li pregam que accepti les disculpes de la nostra companyia per les molèsties ocasionades, i confiam poder donar-li de bell nou la benvenguda a bord d'un dels nostres vols i poder oferir-li una experiència més positiva.
Rebi una salutació cordial.

Juntament amb aquest escrit, ens arriba també per correu ordinari el formulari d'Indemnització d'Equipatge que, en assenyalar com a “Detall de la irregularitat” la 'demora i pèrdua definitiva de l'equipatge', ens demana que signem que acceptam rebre de la companyia Air Plus Comet la quantitat de 500 euros, en concepte d'indemnització total i definitiva pels danys produïts a l'equipatge de la nostra propietat, reclamats mitjançant l'expedient esmentat. Que estam plenament d'acord amb l'import de la citada indemnització, i que renunciam a qualsevol altra reclamació posterior sobre aquest mateix dany.

No se'ns acut cap altra idea que comunicar-ho al nostre missèr.
Li pregam que tiri endavant amb la interposició d'una demanda de judici ordinari contra la companyia aèria Air Plus Comet davant del Jutjat de Primera Instància de Palma.
A veure si, amb temps i paciència, aconseguim que s'hi dicti una sentència condemnatòria.
Som, a punt de celebrar a Mallorca les festes de Nadal i de Cap d'any, a l'any 2006!

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (10)

evamarilen | 09 Gener, 2007 09:13 | latafanera.cat facebook.com google.com

Des que hem arribat al Perú, i no podem disposar de la nostra maleta extraviada, que ha estat embarcada i facturada a Palma, no passa dia que no ens posem en contacte telefònic amb els representants de la companyia aèria Air Plus Comet i que els reclamem noves sobre l'assumpte.

Estiguem on estiguem, viatgem on viatgem, des d'allà on sia, sempre procuram de mantenir aquest contacte telefònic diari que contribueixi, si més no, a fer pressió perquè s'hi actuï amb més interès i contundència.

Gairebé sempre rebem idèntiques respostes, se'ns diu el mateix: no se sap on és la nostra maleta, el sistema no la detecta enlloc, se'n desconeix el parador, ningú no sap on ha anat a parar la malaguanyada maleta!
Se'ns diu això mentre som a Lima, a Manchay Alto, a Pachacámac, a Piura...

Un bon dia, que tenim l'oportunitat d'acompanyar el nostre amic piurà Pedro Mendoza fins a la ciutat nordenca de Sullana, a la riba del riu Chira, en un d'aquells moments disponibles i, des d'una de les cabines que Telefònica espanyola té instal·lada a la mateixa plaça d'Armes de la ciutat, telefonam a la representació d'Air Plus Comet a Madrid.

És dia 12 d'octubre, dijous per a més senyes.
Des de l'altra banda de la línia telefònica, i de l'oceà Atlàntic, se'ns indica que a Barajas mantenen emmagatzemada des de fa uns dies una maleta que, per les característiques que hi donam, pot ser que sigui la nostra. Se'ns diu que se n'ha perdut el tiquet, que no en duu cap, que es veu que s'hi ha escrit a mà el nom d'Isabel Arribas...

No els deixam que acabin d'explicar-se. Els pregam encaridament que facin tots els possibles per enviar aquesta maleta cap a Lima, tot seguit, que nosaltres passarem a veure si és la nostra, que si no l'és la hi tornarem, que no podem continuar sense les nostres pertinences, que ens facin el favor d'accelerar-ne els tràmits, que si no és la nostra la hi tornarem sense cap casta de problema, que davant els indicis clars que fan referència al color, embalum, tancament automàtic, cordell, etc. no hi ha cap dubte que es tracta de la nostra maleta extraviada, la que estam reclamant des de fa dies.
Els insistim una vegada i una altra, que la facturin cap al Perú, ja, de manera immediata!

Tot d'una que acabam de penjar el telèfon, ens posam en contacte amb Air Plus Comet de Lima. Transmetem a la senyoreta A aquestes darreres dades que ens han estat passades des de Madrid per via telefònica a la ciutat de Sullana on ens trobam.
No se'n sap res de res, de tot això, a l'aeroport de Lima. Se'ns diu que es mirarà d'obtenir-ne més aclariments.

L'endemà, després de repetides i successives telefonades a Lima, des de la ciutat de Piura, se'ns informa que d'allò que se'ns ha dit el dia anterior, res de res.

Però que hi ha una altra novetat. Davant la 'baixada del sistema' que no permet determinar on es troba la nostra maleta, a través d'una amiga que treballa en una altra companyia aèria, Avianca, s'ha sabut que hi ha una altra maleta que roman en mans d'Ibèria a l'aeroport de Barajas, a Madrid, sobre la qual s'estan fent gestions per fer-la arribar fins a Lima...

Un dia i un altre procuram telefonar a la companyia Air Plus Comet. També ho feim a l'agència de viatges mallorquina que ens ha recomanat de volar amb aquesta companyia aèria. Ens hi feim tan pesats que arriba un moment que, en conèixer la nostra veu, ja ni ens escolten ni hi presten la més mínima atenció! O bé se'ns diu que ningú no ens pot atendre, i que tornem a telefonar més tard.
No ens cansam de fer-ho. Hi insistim des de la ciutat de Piura, també des de la ciutat de Chiclayo, des de la població rural serrana de Cascas, des de la ciutat costanera de Trujillo, des de la ciutat de Chimbote...

Fins que arriben a passar i s'arriben a superar les tres setmanes d'espera, quan, des de la mateixa companyia aèria, se'ns comunica per via telefònica que es dóna per perduda definitivament la maleta que ha estat extraviada.
Se'ns diu que hem de trametre-hi per fax un escrit on detallem fil per randa quin n'era el contengut...

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (9)

evamarilen | 07 Gener, 2007 10:35 | latafanera.cat facebook.com google.com

Amb tot aquest afer relacionat amb la pèrdua de la nostra maleta en el viatge realitzat al Perú com a clients de les companyies aèries Air Plus Comet i Spanair, també hi té qualque cosa a veure l'agencia de viatges mallorquina que ens recomana aquell bitllet.
Amb alguns mesos d'antelació, ens hi hem fet presents i ens ha recomanat de contractar la companyia aèria Air plus Comet perquè puguem efectuar el nostre viatge en avió fins al Perú a finals del mes de setembre de 2006.

Un cop arribats a Lima, i constatant que, durant el trajecte des de Palma, ens han extraviat la nostra maleta, ens posam en contacte amb l'agència de viatges mallorquina per tal d'informar-los, via correu electrònic, sobre la desgràcia que hem patit.

Els comunicam que, com a viatgers en trajecte Palma-Madrid-Lima, ens hem vist en la imperiosa necessitat d'haver de manifestar-los el nostre disgust i la nostra queixa, davant del fet incomprensible i inacceptable de comprovar que la nostra maleta facturada a Palma no ha arribat a Lima, a pesar dels nostres requeriments davant la companyia Air Plus Comet amb la qual Spanair ha combinat el nostre vol.

Hi passam a esmentar-los tot seguit els detalls de la malifeta i les circumstàncies en què aquesta s'ha produït.
Ho feim dia 2 d'octubre de 2006, des de la ciutat de Lima, la capital del Perú on acabam d'arribar

En veure que passen els dies i, a diferència d'altres, no n'obtenim cap casta de resposta, reiteram la nostra informació amb un altre missatge electrònic adreçat al departament d'Empreses de l'agència de viatges mallorquina que ens ha recomanat la contractació d'aquell bitllet, i, per això mateix, els remetem un escrit on els deim:

Benvolguda E. Que ens pots dir com està tot això de la nostra maleta? Vos va arribar per fax la documentació que vos vaig trametre? Ens queden pocs dies per romandre al Perú i encara no hem pogut disposar de res d'allò que dúiem dins la maleta que es va perdre en mans d'Spanair i d'Air Plus Comet. Estam desesperats i no sabem què fer! A veure si ens podeu ajudar una mica en tot aquest trull. T'agrairé qualsevol informació que ens vulguis fer arribar. Salutacions. CIL.

No torben gaire a contestar-nos i ens comuniquen que:

Avui, de bell nou, m'he posat en contacte amb Air Plus Comet. Desgraciadament no han trobat la maleta. Em comenten que guardeu totes les factures o tiquets de les compres realitzades, degudes a la pèrdua de la maleta, per poder reclamar després a la tornada les despeses que se'n derivin. Nosaltres vos podem ajudar en la tramitació de la reclamació, però a la vostra tornada, perquè es puguin presentar còpies de tot, ja que per fax no resulta llegible. M'han dit que pel retard teniu una indemnització de 114,00 euros, i que llavors, quan presenteu la carta amb la vostra reclamació i la llista d'objectes valorats, ja estudiarien com indemnitzar-ne la resta. És tot quant vos puc dir ara per ara. Vos torn a passar el número de telèfon d'Air Plus Comet d'Equipatges d'Espanya. El vostre expedient és LIMAR 14892. Rebeu salutacions cordials.

Contestam tot d'una l'agència de viatges mallorquina i hi responem dient-los:

Gràcies per la informació. Com que estam enllestint els tràmits de la reclamació pels danys ocasionats per la pèrdua de la maleta, ja quedàrem que ens faríem presents a l'aeroport internacional J. Chávez de Lima, a les 8 del matí! Esper que no facem tard! A veure si arribam a aconseguir localitzar la maleta perduda i recuperar-la amb la vostra ajuda. Salutacions. CIL.

El temps passa, el viatge s'acaba, tornam a ser a Mallorca, posam el cas en mans dels nostres advocats.
D'aquella agència de viatges mallorquina, que ens recomanà de contractar Air Plus Comet no n'hem tornat a tenir cap casta de notícia, no n'hem sabut res de res...

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (8)

evamarilen | 07 Gener, 2007 00:45 | latafanera.cat facebook.com google.com

L'actuació diligent de l'empresa SecureBag, que embala maletes a l'aeroport de Son Sant Joan, ens fa veure ben a les clares que, quan es perd una maleta en algun trajecte aeri intercontinental, no tots els agents que hi intervenen ho fan de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat.

A diferència de representants de companyies aèries com Air Plus Comet o com Spanair, que no ens donen cap bon exemple de tractament respectuós, mínimament correcte, envers nosaltres com a clients, l'empresa SecureBag es comporta d'una manera que hem de qualificar d'exemplar, atenent-nos per correu electrònic des del primer moment -29 de setembre de 2006- fins ara mateix -07/01/07-, sempre que n'hem demanat explicacions.

Molt poques hores després que els haguéssim enviat el nostre primer e-mail amb el qual els comunicàvem, des d'un locutori públic de la ciutat de Lima, que la nostra maleta s'havia extraviat, ja rebíem una resposta atenta del representant de SecureBag Customer Center, sistema de protecció integral amb l'embalat assegurat a l'aeroport de Son Sant Joan el 29 de setembre de 2006, que ens deia:

Estimada senyora, per la present li confirmam la recepció de la seva denúncia de pèrdua d'equipatge, enregistrada amb el codi nº 06.09.279P. Li comunicam que ja es troba activat el sistema telefònic de localització de l'equipatge. En conseqüència, tot d'una que tenguem novetats, les hi seran comunicades immediatament. Això no obstant, per un resultat més precís necessitarem que ens confirmi les dades relacionades amb el seu nom i llinatges, número de telèfon a Lima, correu electrònic, data del vol, companyia aèria, número de vol, aeroport de sortida, aeroport d'arribada, eventuals transbords, codi d'identificació de la maleta donat per la línia aèria, pin de seguretat com a codi d'identificació al nostre sticker, referència del PIR, telèfon alternatiu. En cas que no s'arribàs a trobar la maleta, ens hauria d'enviar per fax al número que li indicam la documentació següent: bitllet aeri, tiquet de l'equipatge, denúncia de pèrdua davant la línia aèria/aeroport, tiquet fiscal SecureBag, comprovant de pagament de la línia aèria (signada i segellada), confirmant el pagament que inclogui totes les dades del viatge, el número de PIR i les seves dades personals. Per favor, exigeixi l'original d'aquest certificat, ja que llavors serà obligatori que el presenti per fer efectiva la indemnització. Per a més informació, comuniqui's amb nosaltres, a la línia gratuïta o bé en telefonada al seu càrrec. També ho pot fer a través d'aquest mateix e-mail.
Signa atentament aquest primer missatge electrònic, que ens sorprèn enormement per la celeritat amb què ens arriba, just 7 hores després d'haver-hi enviat el nostre, Sebastiana González, en nom de SecureBag Customer Center

Encara no hem acabat de sortir de la nostra sorpresa, davant la rebuda d'aquell primer missatge electrònic, quan el mateix dia, un poc més tard, ens n'arriba un altre que continua informant-nos:

El motiu d'aquest mail és per informar-li que hem rebut les dades sol·licitades i estam esperant una resposta per part de la companyia aèria: Igualment mantenim monitoritzat el seguiment de la recerca del seu equipatge en tot moment per personal de la nostra companyia. Davant qualsevol novetat, ens comunicarem amb vostè immediatament. Li record que, si li és possible, li convé insistir diàriament davant la línia aèria en la realització de la seva reclamació. D'aquesta manera pot tenir més força en la recerca. Davant qualsevol dubte o inquietud, em trob a la seva disposició. Atentament, Héctor Reale.

L'endemà mateix d'haver-hi enviat el nostre primer missatge electrònic, en continuam rebent un altre de la mateixa empresa que ens informa i diu:
Estimada senyora, li record que davant qualsevol novetat positiva que ens brindi la companyia aèria, ens comunicarem amb vostè immediatament. Davant qualsevol dubte o inquietud, em trob a la seva entera disposició.
Signa atentament aquesta comunicació, en nom de SecureBag Customer Center qui ens passa, a més a més, un número de telèfon i de fax, anomenat Héctor Reale

Enmig del pèssim tracte rebut des del primer moment i durant dies per part d'altres agents intermediaris, no podem deixar d'agrair públicament l'atenció dispensada amb tanta diligència per aquest altra empresa, encarregada d'embalar maletes en aeroports internacionals, anomenada SecureBag Customer Center
Al preu de 6 €, que inclou l'assegurança...

Vius i ungles, amb Air Plus Comet i Spanair (7)

evamarilen | 04 Gener, 2007 19:19 | latafanera.cat facebook.com google.com

A la farmàcia que tenim més a prop de la casa on ens allotjam a Lima, no trobam cap casta de dificultat a l'hora d'obtenir un medicament 'semblant' al que desitjam.
Les dues pastilles que ens queden de Vidalpren, Lopesan serveixen perquè el farmacèutic peruà ens recomani aquell medicament que al Perú més s'adiu amb aquest producte europeu.
Ni tan sols fa falta que li presentem cap recepta mèdica!
Quant a a les altres medicines receptades per la doctora mallorquina i que romanen dins la maleta extraviada, en desconèixer-ne la descripció i característiques, haurem de passar sense prendre'ls... durant tota la mesada...

Duim cinc dies a Lima i, de la maleta perduda, res de res.
Tornam a anar altra vegada cap a l'aeroport internacional, on tornam a trobar la senyoreta A vestida de roig que es desfà en atencions envers nosaltres, però que ens torna a dir i reconèixer que no pot solucionar el problema que ens ha causat la companyia aèria.
En veure el nostre estat d'ànim, tan nafrat per la situació, ens facilita el contacte telefònic amb el representant espanyol de la companyia, perquè puguem dir-li allò que ens sembli més adient i li cantem les quaranta; que a ella, ja no li fan ni el més mínim cas:

”Ja sabem -li dic tot alçurat- que de ben poqueta cosa deu servir tot quant jo li pugui dir des de Lima, a vostè que roman ben assegut i confortable per devers Madrid. Però vull que sàpiga que estam irritats amb la seva companyia; que és vergonyós que es perdin tantíssimes maletes a cada vol interoceànic que realitzen; que vostès no es mereixen obtenir les autoritzacions per realitzar uns vols per als quals no estan degudament preparats; que farem tots els possibles per recomanar a la gent del nostre entorn més immediat no s'hi embarqui; que actuarem en defensa dels nostres interessos, si fa falta, davant dels tribunals de justícia... No hi ha dret que ens amarguin d'aquesta manera tot un viatge que no preteníem realitzar per fer negocis, ni per passar unes vacances agradoses, ni per passar-nos-ho bé en viatge de plaer, sinó per retrobar-nos amb gent amiga a la qual dúiem records entranyables que no els podrem lliurar perquè vostès els han extraviat, i amb la qual volíem fer-ne un recull que ens servís per escriure un llibre... M'imagín que a vostè tot això li deu sonar a músiques celestials, i molt més encara als seus superiors; però no dubtin que faig comptes d'utilitzar tots els mitjans que són al nostre abast per fer front a aquests danys i perjudicis que ens estan causant amb la seva negligència...”

La senyoreta A vestida de roig, encara ens anima a ser més durs amb les nostres paraules i accions posteriors.
Ella és la que ha de fer front, tota sola i sense disposar dels mitjans més indispensables, a totes les queixes que li fa la clientela, i que es produeixen roi seguit a cada vol que arriba a Lima.
Ens anima a emprar tots els mitjans que siguin al nostre abast per contribuir a evitar situacions com la que estam patint, i que cada dia es reprodueixen una vegada i una altra. Considera que no pot ser que això segueixi així.
La competència entre companyies, ens diu, provoca que les més grans i antigues s'afanyin a fer tots els possibles per enfonsar les més barates i noves.
Lamenta els efectes nefasts que ens està causant la situació, i es posa a la nostra disposició en tot quant considerem que hem de mester per fer-hi front de la millor manera possible.
Com que s'han de deixar passar les tres setmanes de rigor, perquè es doni per perduda definitivament la maleta, ens recomana que aprofitem el temps fent allò que puguem amb la nostra estada al Perú.

Allò que més ens cal és comprar l'indispensable per poder anar tirant: calcetins, jerseis, material d'afaitar, sabates, etc.
També, si més no per poder anar prenent algunes notes, necessitam comprar el carregador i els fils de connexió per a l'ordinador portàtil, perquè ja se n'han exhaurit les piles al segon dia de la nostra estada al Perú.
Gràcies a les indicacions del nostre amic peruà Pedro Mendoza, que ens convida a dinar i visitar la seva casa, podem adquirir aquest material per 69$ en una casa comercial de nom Wilson, al barri limeny de Breña, en lloc dels 150$ que ens havien indicat a la casa oficial HP, al barri limeny de Miraflores.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS